Naar boven ↑

prof. mr. H. de Doelder

Hans de Doelder is sinds 1987 hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1993 tot 2001 was hij decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

Hij studeerde in Leiden en is in 1981 gepromoveerd aan de Universiteit Brabant. Van 1979 tot 1989 was hij officier van justitie. Vanaf 1989 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s Hertogenbosch en plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Hij is gastprofessor aan de Universiteit van Trento (Italië), China University of Political Science and Law in Beijing en East China University of Politics and Law in Shanghai. Daarnaast was hij tot 2004 vice-voorzitter van de klachtencommissie van de politie Rotterdam en is hij momenteel secretaris van de Commissie tot herziening van het Wetboek van Strafvordering van Caribisch Nederland.