mr. J.H.J. Verbaan (hoofdredacteur)

Verbaan

Mr. J.H.J. (Joost) Verbaan is in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam als wetenschappelijk docent. Hij verzorgt onderwijs in straf(proces)recht. Daarnaast is hij directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS).

 

Hij verricht voor het ECPS wetenschappelijk onderzoek op strafrechtelijk gebied. Recente publicaties waaraan hij heeft meegewerkt zijn onder andere het rapport Schriftelijke wilsverklaring bij wilsonbekwame patiënten (WODC), het rapport Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief (WODC), Straf(proces)recht begrepen (Boom juridisch), Strafrechtelijk bewijsrecht (AA) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Momenteel werkt hij onder meer aan de evaluatie van het Wetboek van Strafvordering van Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de strafrecht en BOB-wetgeving van Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Hij is tevens gastdocent aan de Law School of China University of Politics and Law in Beijing en heeft een column op het gebied van het strafrecht in de Weekkrant.

mr. B.A. Salverda

Naamloos-1

Barbara Salverda is in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam als wetenschappelijk docent. Zij verzorgt onderwijs in straf(proces)recht. Daarnaast is zij werkzaam voor het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS), een onderdeel van de sectie Strafrecht dat verantwoordelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs ten behoeve van derden, met name voor de politie.

 

Tevens maakt zij deel uit van het Antilliaanse projectteam van Prof. Hans de Doelder, dat ondersteuning biedt bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafrecht in die landen. Tot slot is zij coördinator van de Togamaster van Erasmus School of Law.