Naar boven ↑

mr. D.V. Verbree

Danielle Verbree is in 2001 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is sinds 2006 werkzaam als stafjurist Jeugdrecht bij de Rechtbank Den Haag (Team Jeugd & Bopz en Team Jeugd van het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak (LBVr)).

Bij het LBVr biedt zij onder meer juridisch-inhoudelijk ondersteuning aan de expertgroep jeugdrechters. De expertgroep jeugdrechters is een landelijk overlegorgaan van jeugdrechters en raadsheren belast met de behandeling van jeugdzaken. Danielle is daarnaast docent bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR), het opleidingsinstituut voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Zij verzorgt daar vakken op het gebied van het Jeugdstrafrecht.