Naar boven ↑

mr. J.H.J. Verbaan

Joost Verbaan is in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam als wetenschappelijk docent. Hij verzorgt onderwijs in straf(proces)recht. Daarnaast is hij directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS).

Hij verricht voor het ECPS wetenschappelijk onderzoek op strafrechtelijk gebied. Recente publicaties waaraan hij heeft meegewerkt zijn onder andere het rapport Schriftelijke wilsverklaring bij wilsonbekwame patiënten (WODC), het rapport Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief (WODC), Straf(proces)recht begrepen (Boom juridisch), Strafrechtelijk bewijsrecht (AA) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Momenteel werkt hij onder meer aan de evaluatie van het Wetboek van Strafvordering van Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de strafrecht en BOB-wetgeving van Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Hij is tevens gastdocent aan de Law School of China University of Politics and Law in Beijing en heeft een column op het gebied van het strafrecht in de Weekkrant.