mr. J.H.J. Verbaan (hoofdredacteur)

Verbaan

Joost Verbaan is in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam als wetenschappelijk docent. Hij verzorgt onderwijs in straf(proces)recht. Daarnaast is hij directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS).

 

Hij verricht voor het ECPS wetenschappelijk onderzoek op strafrechtelijk gebied. Recente publicaties waaraan hij heeft meegewerkt zijn onder andere het rapport Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief (WODC), het rapport De raadsman bij het verhoor (WODC) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Hij werkt daarnaast mee aan de herziening van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en de herziening van het Wetboek van Strafrecht van Aruba. Bij de herziening van het Wetboek van Strafrecht van Suriname speelt hij een ondersteunende rol. Momenteel werkt hij onder meer aan de evaluatie van het Wetboek van Strafvordering van de Curaçao, St. Maarten, Aruba en Bonaire, St. Eustatius en Saba. Hij is tevens gastdocent aan de Law School of the Renmin University of China in Beijing en heeft een wekelijkse column op het gebied van het strafrecht in de Weekkrant.

mr. B.A. Salverda

Naamloos-1

Barbara Salverda is in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam als wetenschappelijk docent. Zij verzorgt onderwijs in straf(proces)recht. Daarnaast is zij werkzaam voor het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS), een onderdeel van de sectie Strafrecht dat verantwoordelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs ten behoeve van derden, met name voor de politie.

 

Tevens maakt zij deel uit van het Antilliaanse projectteam van Prof. Hans de Doelder, dat ondersteuning biedt bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafrecht in die landen. Tot slot is zij coördinator van de Togamaster van Erasmus School of Law.